St. Lucia - ekonomija

St. Lucia - ekonomija

Naše četiri investicione platforme pružaju bolje mogućnosti s ekonomijom dobrog poslovanja. Turizam čini oko 65% BDP-a i etabliran je kao najveći devizni korisnik.

Druga vodeća industrija u Saint Luciji je poljoprivreda. 

Saint Lucia je 15. uvela porez na dodanu vrijednost od 2017%, čime je postala posljednja zemlja na Istočnim Karibima. U veljači 2017. Saint Lucia je smanjila porez na dodanu vrijednost na 12.5%.